april 24, 2024

Wat is het verschil tussen een BOA en handhaving?

Wat is het verschil tussen een BOA en handhaving?

Bij het zoeken naar BOA vacatures zie je soms de term ‘handhaving’ voorbij komen. Dit kan verwarrend zijn, omdat veel mensen denken dat BOA’s en handhavingspersoneel hetzelfde zijn. Toch zijn er belangrijke verschillen die het waard zijn om te begrijpen. Laten we eens kijken naar beide functies en wat ze uniek maakt.

De werkzaamheden van een BOA

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar, beter bekend als BOA, houdt toezicht in de openbare ruimte en handhaaft de regels die daar gelden. Dit kan gaan om zaken als parkeerovertredingen, honden die loslopen of mensen die afval op straat gooien. Ze hebben de bevoegdheid om boetes uit te delen en in bepaalde situaties kan een BOA zelfs iemand aanhouden. BOA’s zijn dus vooral actief op straat en komen direct in contact met burgers. Ze zorgen voor orde en veiligheid, zodat iedereen zich prettig voelt in de openbare ruimte.

De werkzaamheden van een handhavingspersoneelslid

Handhaving is een breder begrip. Hieronder vallen alle activiteiten die te maken hebben met het naleven van regels en afspraken. Een handhavingspersoneelslid kan dus werken op veel verschillende gebieden, zoals milieu, bouw of verkeer. Ze controleren of iedereen zich aan de regels houdt en grijpen in als dat niet het geval is. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een waarschuwing te geven, een boete uit te delen of een zaak door te verwijzen naar de politie. Het belangrijkste doel van handhavingspersoneel is ervoor zorgen dat regels worden nageleefd voor een veilige en leefbare omgeving.

De grootste verschillen tussen een BOA en handhaving

Het grootste verschil tussen een BOA en handhavingspersoneel zit in hun bevoegdheden en werkterrein. Een BOA heeft specifieke bevoegdheden op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Ze zijn dus beperkter in hun werkzaamheden dan iemand die in de handhaving werkt. Handhavingspersoneel heeft daarentegen een breder werkterrein en kan op veel verschillende gebieden worden ingezet. Ze hebben niet altijd dezelfde bevoegdheden als een BOA, maar hun werkzaamheden kunnen wel overlappen. Het belangrijkste om te onthouden is dat beide functies er zijn om te zorgen voor een veilige en leefbare omgeving, maar ze doen dit op hun eigen unieke manier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *